Individuel terapi

Fokus på selvudvikling

Individuel terapi​

Gennem livet møder vi ofte modstand og udfordringer, som kan virke uoverskuelige og umulige at løse. Modstand, som tapper ens kræfter og bruger de ressourcer, som ellers skulle bruges til at skabe positive ting i livet.

Når man ikke kan bunde

På dybt vand

Når kræfterne forsvinder, er det som at skulle svømme på dybt vand – i starten svømmer man frisk til for at nå bredden og komme op på land igen, men efterhånden som kræfterne ebber ud, bliver det mere en kamp for bare at holde hovedet over vandet og ikke synke ned i dybet og drukne. Følelsen af at drukne i modstand og problemer kan dræne al energi og kraft i krop og sind.

Det er her, at man skal stoppe op søge hjælp og støtte til at vende den negative spiral. At søge hjælp er som en idrætsudøver, der får coaching af sin fysiske eller mentale træner. Ingen elitesportsfolk går bare ind på banen og vinder – der ligger masser af forberedelse og træning forud for kampen.

Løsninger i stedet for forhindringer

Positivitet

For alle mennesker – uanset om man er sig selv eller dyrker idræt – gælder det om at få tankerne gjort positive og se muligheder i stedet for lade alt det tunge og negative vælte en omkuld. Når man begynder at lede efter løsningerne i stedet for forhindringerne, bliver vi overraskede over, hvor mange løsninger, der reelt ligger lige foran os – men som vi ikke ser, fordi vi har al fokus rettet mod problemerne.

Det lyder nemt at sige, men kan være helt uoverskueligt, når man træder vande med de sidste kræfter og forsøger at holde hovedet over vandet. Det er her, at man har gavn af en terapeut, der kan guide, coache og hjælpe klienten ind til bredden og få fast grund under fødderne igen.

Vores indre ressourcer

Lys og Varme

Som beskrevet andre steder på sitet, har vi alle en masse kræfter og ressourcer inden i os, som vi ikke er bevidste om i hverdagen. Vi kan langt mere end vi tror – og vi har en masse ressourcer inden i os, som kan give os et bedre liv. Vi skal blot finde ind til de ressourcer igen og finde ud af, hvordan vi kan bruge dem til at skabe lys og varme.

Et helt livs modstand og nederlag kan have givet os et indtryk af, at vi ikke er gode nok, at ingen kan lide os og at hele verden er imod os. Oftest er de tanker og følelser noget, der foregår inden i os – det er ikke virkelighed eller det, som andre ser, når de kigger på os