ID-Psykoterapi

Hvad er en ID-Psykoterapeut?

​ID-Psykoterapi

En ID-Psykoterapeut har gennemgået en 4-årig uddannelse på mindst 1824 lektioner. Uddannelsen er afsluttet med certificering (eksamen), hvori terapeuten skriftligt og mundtligt har dokumenteret sit standpunkt og faglige niveau. Certificeringsbeviset dokumenterer endvidere, at terapeuten lever op til de menneskelige og faglige krav, som Instituttet har opstillet. Undervejs i uddannelsen følges terapeutens metoder og udvikling af en uddannet Supervisor, med stor klinisk erfaring, som er godkendt af Instituttet.

Der arbejdes med 7 niveauer

ID-terapi står for Integrativ Dynamisk Psykoterapi

At en terapiform er Integrativ betyder, at der i konceptet indgår forskellige dele fra forskellige psykologiske eller terapeutiske traditioner. ID-konceptet arbejder således med 7 niveauer eller psykologiske retninger:​

  • Adfærd
  • Kognitiv
  • Systemisk
  • Psykodynamisk
  • Eksistentiel
  • Humanistisk
  • Transpersonel

Spektret dækker derfor bredt og kan anvendes i hovedparten af de situationer, hvor en terapeut kommer i arbejde. Sagt på en anden måde kan hver af de 7 niveauer anvendes, hvor netop denne retnings teknikker og værktøjer er særligt egnede.​

Det er et spektrum

At finde det inderste jeg

​Rent teknisk teknisk kan konceptet beskrives som en Eksistentiel-Humanistisk retning med særlig fokus på det Transpersonelle.

​Det lyder umiddelbart som en stor mundfuld, men på almindelig dansk betyder det noget i retning af, at man arbejder ud fra en tese om, at det enkelte menneske kan og vil tage ansvar for sit liv (det er det eksistentielle) og at det samme menneske, bevidst eller ubevidst, bærer de ressourcer inden i sig (det humanistiske), der med tiden kan bringe den pågældende videre på den rejse mod sit “inderste jeg”, der i høj grad relaterer sig til vores inderste kerne, essensen (det er det transpersonelle).

​Netop det at komme tættere på sit “sande jeg” eller “lære sig selv at kende” er derfor en meget vigtig del af det arbejde, som vi beskæftiger os med.

​Betegnelsen ID-Psykoterapeut er endvidere varemærket for den terapeutuddannelse, der udbydes af ID-Danmark ved Ole Vadum Dahl, der er medlem af Dansk Psykoterapeutforening.​